Kurz Pištoľ 1 - TCA - Recenzia

Kurz Pištoľ 1 – TCA – Recenzia

Kurz Pištoľ 1 splnil nad mieru moje očakávania a môžem ho zodpovedne odporúčať každému, kto plánuje prvý kontakt so zbraňou, ale aj tím, ktorí už majú skúsenosti z iných zdrojov. Je dosť pravdepodobné, že aj pre nich môže byť tento kurz naozaj cenným prínosom. Zisti viac o kurze aj ty. Prečítaj si celý článok.

Profesionalita

O profesionalite inštruktorov TCA sa nedá pochybovať ani na sekundu. Všetci sú borci zo silových zložiek, so špeciálnym výcvikom a skúsenosťami aj z ostrých akcií.

O hlavnom inštruktorovi Gabrielovi Trojčákovi aj o ostatných inštruktoroch si môžeš viac prečítať na ich webe.

Metodika

Už od úvodných slov Gaba Trojčáka a ďalej priebežne počas kurzu, prechádzaním jednotlivých fáz výuky som si uvedomoval, podobnosť s metodikou pri výuke kettlebell cvikov, najmä prvej podstatnej dvojky TGU (Turkish Get Up), či „balistického“ Swingu.

To ma len utvrdilo v tom, že som v rukách profesionálov.

Vývoj

Novšia verzia je lepšia zvyčajne vtedy, ak vychádza zo staršej, ktorú vylepšuje na základe aktuálne dostupných poznatkov aj na základe skúseností z praxe, ktoré poskytla staršia verzia.

Vtedy vývoj dáva zmysel a naopak nedáva zmysel držať sa staršej verzie.

Použijem znova prirovnanie k niečomu, čo je mi blízke.

TGU je cvik, starý cca 200 rokov. Nebudem ho podrobne opisovať, no je to naozaj old school nekompromisný test sily, zároveň je rehabilitačným a prehabilitačným cvikom, zlepšujúcim pružnosť aj mobilitu ramien a precvičujúcim niekoľko pohybových vzorov. Napriek úcte a rešpektu k našim predkom, ktorí ho používali desiatky, či stovky rokov pred nami, dnes ho učíme s trošku vylepšenou biomechanikou, čo tento cvik a jeho benefity posunulo ešte viac dopredu.

Napadlo mi to práve keď Gabo Trojčák vysvetľoval rôzne typy puzdier, ich správne, resp. optimálne umiestnenie samozrejme s odôvodnením opierajúcemu sa o skúsenosti z praxe z rôzneho prostredia. Rovnako tak, tasenie zbrane, prípravnú pozíciu, držanie zbrane a všetky ostatné drily, ktoré sa naučíš na tomto kurze.

Veľmi vďačné informácie v tomto prípade.

Aj nesprávne prevedenie TGU môže prehabilitačný cvik zmeniť razom na devastačný.

Čo teda môže spôsobiť neefektívne nosenie, tasenie, či samotné použitie zbrane radšej ani nebudem rozpisovať. Prax a život až príliš často ukazujú ako absurdne až tragicky dopadne amaterizmus pri používaní zbraní.

 

Kurz Pištoľ 1 je o pevných základoch

Ja osobne som nabitú pištoľ držal a strieľal z nej prvý krát.

Zo svojich trénerských skúseností môžem povedať, že čím dlhšie pracujem ako tréner a kettlebell inštruktor, tým väčšiu váhu pripisujem kvalitným základom. Viem aké následky spôsobí preskočenie dobrých základov, či ako ťažko sa opravujú nesprávne návyky.

V mojej praxi znamená zanedbanie základov okamžité zranenie, alebo dlhodobé poškodzovanie zdravia pohybového aparátu.

Pri manipulácii so zbraňou znamená zanedbanie základov nezriedka aj smrť.

Preto som rád, že máme aj v tejto oblasti u nás na Slovensku špičkových inštruktorov.

Ďakujem hlavnému inštruktorovi Gabrielovi Trojčákovi, a ostatným inštruktorom Tactical Combat Academy za túto skúsenosť a zážitok. Toto naozaj stálo za to.