Podcast 15 Reálna Sebaobrana

Marek Polak – predstavenie
Realna Sebaobrana Košice – predstavenie
Bezpečný prístav OZ – predstavenie

Zdroje: Aké? A Prečo práve také?
Aky Systém využívate? A prečo práve tento?
Prevencia – predkonfliktná fáza

Ego a žabo-myšie vojny systémov?

Čo si predstaviť pod pojmom Reálna Sebaobrana?

Projekt “Odvážny okoloidúci”
Napadnutie v MHD.

Je rozdiel medzi sebaobranou žien, mužov, detí, tínedžerov?
Čo pomáha pri šikanovaní?

Aktuálne hrozby?
Ulica? Je dnes situácia na ulici iná ako v minulosti?
Virtuálna bezpečnosť?

Aktuálne projekty.
Naša pripravovaná spolupráca.

Kontakty
FB: Realna sebaobrana Kosice
Instagram: Sebaobrana Kosice
Web:
realnasebaobrana.sk
Bezpecnypristav.sk