Úvod: Krátky opis aktuálnej situácie

Strach:
– Môže byť prospešný?
– Ako ho zvládať?
– Na čom môžme pracovať už dnes?
– Ako a na čom pracovať v budúcnosti, aby sme neboli zaskočení tak ako v dnešnej situácii?

Otázky:
Ako byť oporou sebe a svojmu okoliu?
Ako byť vzorom a vodcom?
Aký mentálny postoj zaujať v tejto situácii a aký v ďalších, ktoré budú zapríčinené touto?

Záverečné odporúčania