Corona vs Spoločnosť (človek)

Situácia je vážna, ale riešiteľná.
Čo budeš počuť v tejto epizóde:
– Čo je Corona vírus?
– Aký je zásadný rozdiel medzi “bežnou” chrípkou a Corona vírusom?
– Môj postoj v práci v čase keď ešte nebola štátom nariadená karanténa
– Naše rozhodnutia o plánovanom kurze, keď ešte nebola štátom nariadená karanténa
– Ako to nakoniec dopadlo s naším kurzom a čo sa z toho môžeš naučiť
– Ktoré ochranné opatrenia fungujú? (Rúško, dezinfekcia, hygiena, karanténa..)
– Karanténa – Tragédia alebo príležitosť a záchrana?
– Strach – Je zlý?
– Cvičiť, alebo relaxovať?
– Imunita – Kedy ju budovať?
– Hoaxy, konšpirácie a panika – Šíriš to z nevedomosti, alebo si idiot?
– Singapur, Hong-Kong, Taiwan model vs Taliansko model
– Aký model bude Slovensko?
– Naša krajina, minimálne moja generácia a mladšie nezažila vojnu ani žiadnu celonárodnú katastrofu. K čomu nás vychoval mier a žiadne katastrofy, ktoré by zasiahli celý národ?
– Disciplína je záchrana
– Denné rutiny – V čom ti pomôžu pri kríze?
– Záver
Linky pre lepšiu orientáciu:
Čo je corona virus?
Profesor Krčméry – vyjadrenia ku Corona vírusu