Silná žena = zdravá žena

Silná žena = zdravá žena

Silná žena v žiadnom prípade nie je veľká nadmerne svalnatá žena alebo niekto, kto sa už na ženu takmer ani nepodobá. Silná žena je zdravá žena. Silové cvičenie nespôsobuje nadmerný rast svalovej hmoty, ale naopak vedie k posilneniu celkového zdravia.

Na úvod niekoľko faktov

  • Priemerné celoživotné riziko zlomeniny krčka stehennej kosti ženy je 30-40%
  • Priemerné celoživotné riziko zlomeniny krčka stehennej kosti muža je 13%
  • V EÚ si kažých 30 sekúnd niekto zlomí kosť v súvislosti s osteoporózou
  • Doporučený denný príjem vápnika u dospelej osoby pre udržanie zdravých kostí 1000-1200 mg
  • Doporučený denný príjem vitamínu D u dospelej osoby na udržanie zdravých kostí je 800-1000 IU
  • Riziko zlomenina krčka stehennej kosti je u ženy väčšie ako riziko rakoviny prsníka, maternice a vaječníkov spolu
  • Riziko zlomenina krčka stehennej kosti je u muža väčšie ako riziko rakoviny prostaty

Ako je to vlastne s kosťami a osteoporózou

Kostná štruktúra

Kosť je živé tkanivo, v ktorom neustále prebieha proces novotvorby, ale aj odbúravania tkaniva. Tento proces je iný počas dospievania a iný v dospelosti, resp v starobe. Počas dospievania je tento proces naklonený viac na stranu novotvorby tkaniva, no počas dospelosti, a najmä po prekročení 30-35. roku života sa prikláňa viac na stranu odbúravania tkaniva.

Príčiny osteoporózy (rednutia kostí)

Nevyvážená strava, nedostatok vápnika, vitamínu D3, vitamínu K2.
Nedostatok optimálneho pohybu, neznalosť, resp. nepoužívanie základných pohybových vzorov pri pohybe, či manipulácii s bremenom.

Prevencia

Vyvážená strava s dostatočným prísunom vápnika (orientovať na večer), vitamínu D3 a K2 (orientovať na ráno). Pravidelný primeraný pohyb s dôrazom na optimálnu záťaž pohybového aparátu a zdravý nárast svalovej hmoty. Prevenciu môžeme rozdeliť na PRIMÁRNU, SEKUNDÁRNU a TERCIÁRNU.

Primárna prevencia

Prebieha v období detstva a rannej dospelosti, teda v období, kedy sa kosti vyvíjajú, alebo prevažuje proces novotvorby kostného tkaniva. V tomto období sa zameriavame najmä na podporu budovania štruktúry kostí a to ako kvalitnou stravou, bohatou na vápnik, tak aj pohybom v ktorom by nemala chýbať chôdza, ale aj primeraný silový tréning s vlastnou aj externou váhou. Zdôrazňujem OPTIMÁLNY SILOVÝ tréning s využívaním SPRÁVNYCH POHYBOVÝCH VZOROV a s PRIMERANOU ZÁŤAŽOU.

Sekundárna prevencia

Prebieha v období dospelosti. U žien je to špeciálne obdobie menopauzy. V tomto období nám ide najmä o zníženie procesu straty kostnej hmoty. Znovu sa opierame o pestrú výživu, bohatú na vápnik a vyššie spomínané vitamíny D3 a K2 a samozrejme aj o primeraný pohyb. Aj tu je stále vhodná aplikácia OPTIMÁLNEHO SILOVÉHO tréningu s využívaním SPRÁVNYCH POHYBOVÝCH VZOROV a s PRIMERANOU ZÁŤAŽOU. V prípade, že ste už v tomto období zaznamenali príznaky osteoporózy, konzultujte svoje pohybové aktivity s lekárom a ideálne aj so svojím trénerom (s primeraným vzdelaním).

Terciárna prevencia

Prebieha zvyčajne vo vyššom veku. V tejto fáze sú už prítomné zlomeniny a cieľ sa mení na prevenciu vzniku dalších zlomenín, ako aj liečbu pridružených komplikácií. V tomto štádiu je už pohyb výraznejšie obmedzený a je nevyhnutné postupovať pri výbere vhodných cvičení nanajvýš opatrne a prísnejšie konzultovať každú aktivitu s lekárom.

S pribúdajúcim vekom a s prepuknutím choroby do vyšších štádií sa nám postupne výraznejšie obmedzujú prirodzené možnosti prevencie a boj proti nej sa presúva viac na stranu liekov.

Najbezpečnejšie, najefektívnejšie a teda najrozumnejšie je začať s prevenciou čo najskôr.

 

Silná žena Majka Zbojanová nedosiahla svoje výsledky náhodou. Chceš sa o jej premene dozvedieť viac?

Rizikovou skupinou sú najmä ženy

Ako naznačujú aj vyššie uvedené fakty, pred osteoporózou by sa mali mať na pozore najmä ženy. Nie len že je u nich známe významne výraznejšie riziko 30-40%, ale veľmi často sa neoprávnene obávajú práve jedných z najúčinnejších bojovníkov proti osteoporóze, svalov a sily. Ich obavy pramenia z nedostatočnej informovanosti, resp. z informácii silno vytrhnutých z kontextu.

Silná žena je zdravá žena

Ženy majú o mnoho väčší problém nabrať svalovú hmotu oproti mužom. Takže nečakajte, že po zaradení rozumného silového tréningu a pri prirodzenej strave začnete nekontrolovane priberať svalovú hmotu. Neopodstatnené obavy.

Ženy, ktoré vidíte v časopisoch, alebo internetových portáloch s témou kulturistika a fitness a sú na prvý pohľad až neprirodzene “osvalené”, sa k tejto postave nedostali rekreačným cvičením a už vôbec nie pomocou prirodzenej stravy. Pri rozumnom tréningu a prirodzenej strave sa k nim ani nepriblížite.

Pri silovom tréningu dochádza k zvýšeniu hustoty svalov, spevneniu spojivových článkov, zmenou nervových zakončení, zvýšeniu počtu kapilár, a svaly celkovo zosilnejú a menia svoj tonus, čo sa dá inak povedať ako spevnenie, či formovanie postavy. Zdravotné benefity pre telo, kĺby, chrbticu spevnené takýmito zdravými, pružnými a pevnými svalmi sú zrejmé.

Jediný skutočný spalovač tuku sú Tvoje svaly. Žiadne tabletky, vodičky, prášky, len Tvoje svaly. Dokonca aj keby si použil doplnok výživy, ktorý sľubuje spaľovanie tuku, aj tak bude výsledok závislý primárne od množstva Tvojej svalovej hmoty, kde v konečnom dôsledku ten tuk skončí a “spáli” sa.

Aké sú teda naše zbrane proti osteoporóze?

SVALY a SILA.

Chceš byť silná, a teda zdravá? Zver sa do rúk odborníka.